Porady

Zadbaj o czystość w warsztacie i na budowie

Najlepszą metodą sprawnego i skutecznego czyszczenia oraz konserwacji pojazdów i maszyn w branży motoryzacyjnej i transportowej czy budowlanej jest mycie wysokociśnieniowe. Technologia ta wymaga odpowiednich urządzeń o parametrach pracy dobranych optymalnie pod kątem rodzaju i intensywności zabrudzeń czy typu czyszczonych pojazdów i maszyn.

scr.jpg

Czynniki mechaniczne

Na skutecznośćczyszczenia wysokociśnieniowego wpływają m.in. czynniki mechaniczne. Na wartośćciśnienia, z jakim strumień wody uderza w czyszczoną powierzchnię (tzw.ciśnienie udaru) wpływają: ciśnienie robocze, wytwarzane przez urządzenie iwydatek wody, kąt natarcia, odległość od czyszczonej powierzchni dyszy i jejrodzaj.

Woda w technologiiwysokociśnieniowej jest nośnikiem ciśnienia, temperatury i środka czyszczącego.Duży wydatek wody gwarantuje wysokie ciśnienie udaru. W profesjonalnymczyszczeniu powinien mieścić się w przedziale od 750 do 1200 l/h, a nawet 3000l/h przy pracy z większą ilością lanc.

Jeśli kąt natarciama wartość 0º (strumień punktowy wody) i siła udaru ma wartość maksymalną,myjka wysokociśnieniowa jest w stanie usunąć uporczywe zabrudzenia. Kształtstrumienia pozwala jednak na wyczyszczenie w krótkim czasie jedynie niewielkiejpowierzchni. Z kolei przy kącie 90° i sile udaru o wartości minimalnej, możliwe jest wyczyszczenie dużychpowierzchni niewielkich zabrudzeń. Dla uzyskania optymalnego efektu czyszczeniadecydująca jest odległość dyszy wysokociśnieniowej od czyszczonego obiektu -rekomendowana odległość wynosi od 10 do 30 cm.

Dla skutecznościmycia istotne jest stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych o wysokim wydatkuwody lub dysz formułujących kształt strumienia o większych kroplach. W takimprzypadku sprawdzają się dysze Power, pozwalające zwiększyć ciśnienie udaru naweto 40% w stosunku do dysz konwencjonalnych. Za formowanie rodzaju strumieniaodpowiedzialny jest kształt otworu dyszy. Bardzo wysokie ciśnienie udaru orazskuteczność czyszczenia przy ograniczonej wydajności powierzchniowej zapewniastrumień punktowy, strumień płaski gwarantuje wysoką wydajność powierzchniową,lecz nie zapewnia odpowiedniej skuteczności czyszczenia, zaś strumień rotacyjnyłączy wysokie ciśnienie z wysoką skutecznością czyszczenia i wysoką wydajnościąpowierzchniową (nie powinien być stosowany na wrażliwych powierzchniach).

Czynniki fizyko-chemiczne

Nie do przecenieniadla skuteczności mycia są jednak także czynniki fizyko-chemiczne. Wspomagającedziałanie środków czyszczących jest zależne od temperatury i czasu ichdziałania. Zwykle wynosi on zaledwie ułamki sekund (przy koncentracji środkówod 0,2 do 4%), nawet jeśli proces spłukiwania do czysta trwa kilka minut. Jeśliwskazany jest dłuższy czas działania środka czyszczącego, niezbędne jestzwiększenie jego koncentracji. Gdy brud jest szczególnie uporczywy, do jegousunięcia dobrze jest zastosować żel lub pianę aktywną, które z racji swejkonsystencji nie spływają, a tym samym dłużej pozostają na powierzchni.

Procesy chemiczneprzebiegają szybciej w wyższej temperaturze, która skraca czas czyszczenia onawet 40-60%. Mocno osadzone tłuszcze są rozpuszczane i w postaci upłynnionejodrywane i usuwane, a wspomagane jest emulgowanie olejów i tłuszczy. Dodatkowopowierzchnia czyszczona jest podgrzewana, co przyspiesza jej schnięcie. Czyszczeniegorącą wodą jest wymagane m.in. przy usuwaniu konserwacji antykorozyjnej,smarów i fosfatowaniu wysokociśnieniowym. Wysokociśnieniowe urządzenia zpodgrzewaniem wody umożliwiają pracę w trybie pary (woda jest podgrzewana dookoło 150°C, przy rozprężeniu temperatura przy dyszy wynosi 100°C – pozostająceciepło pozwala przejść części podgrzanej wody w stan pary w około 10%). Zarównostrumień gorącej wody pod ciśnieniem, jak i pary, mają bardzo dobre właściwościmyjące i spłukujące.

Wśród urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher możemy wyróżnić następującekategorie:

1.        Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące bezpodgrzewania wody (HD), zasilane energią elektryczną, w tym modele: w klasiekompakt idealnie nadają się do pracy w mniejszym warsztacie, przedsiębiorstwietransportowym czy firmach remontowych. Charakteryzują się wysoką mobilnościąoraz pionową, zwartą konstrukcją. Urządzenia ze względu na swój niewielkirozmiar oraz wagę mogą pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć, lub częstotrzeba pracować w różnych miejscach. Dodatkowe uchwyty dają możliwośćtransportu urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem. Urządzenia klasy kompaktcharakteryzują się solidną 3-tłokową pompą z głowicą mosiężną. Wyposażone są wduży filtr wody chroniący pompę, automatyczny system redukujący ciśnienie, wpistolet Easy Press, który zapewnia bezwysiłkowe naciskanie spustu oraz dyszętrójstopniową. Doskonałe parametry pracy gwarantują skuteczne usuwanieszczególnie uporczywych zabrudzeń. Do tej grupy maszyn zalicza się m.in. nowy HD5/15 C. Wśród urządzeń o silniejszych parametrach do usuwania uporczywychzabrudzeń, Kärcher poleca urządzenie bez podgrzewania wody HD 7/18-4 M Plus wczy HD 10/23-4S Plus. Mocny 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodąoraz trójtłokowe pompy z mosiężnymi głowicami gwarantują długą żywotnośćurządzenia.

2.        Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące z podgrzewaniemwody (HDS), zasilane energią elektryczną idealne do czyszczenia ciężkichuporczywych zabrudzeń (uzyskują stopień parowy), to np.: HDS 10/20-4M, HDS13/20-4 S. Wysokociśnieniowystrumień gorącej wody ułatwia także usuwanie zanieczyszczeń tłuszczowych czysmołowych. Mocno osadzone tłuszcze są rozpuszczane i w postaci upłynnionejodrywane i usuwane. Dodatkowo powierzchnia czyszczona jest podgrzewana, coprzyspiesza jej schnięcie. Kärcher poleca modele np. HDS 6/14 C czy HDS 8/18-4M. Są to wyjątkowo trwałe i niezawodne urządzenia o doskonałych parametrachpracy (odpowiednio ciśnienie robocze regulowane w przedziale do 140 bar i 180,wydatek wody na poziomie do 560 i do 800l/h oraz maks. temperatura podgrzewaniawody wynosząca do 80°C i 155°C w trybie pracy z parą).  Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń zpodgrzewaniem wody gwarantują takie systemy jak czujnik, który automatyczniewyłącza kocioł w przypadku braku paliwa, czujnik temperatury spalin, którywyłącza silnik gdy ich temperatura przekroczy 300°C, zabezpieczenie przed pracą na sucho, orazsystem tłumienia drgań SDS redukujący pulsacje ciśnienia w układziewysokociśnieniowym.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...