Porady

W zdrowym domu - przyjazny mikroklimat… naturalnie!

90% życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. W związku z tym, nasze zdrowie i samopoczucie oraz jakość życia, w dużym stopniu zależą od znajdującego się w nich powietrza. Nie bez znaczenia jest temperatura i wilgotność, jak również ciepło ścian, które kształtują klimat w budynkach. Każdy z nas chce zatem, aby we wnętrzach, w których przebywamy, panował przyjemny mikroklimat. Warto jednak pamiętać, że instalacja wentylacyjna, która odpowiada za odprowadzenie wilgoci z wnętrz i zapewnienie dopływu świeżego powietrza z zewnątrz, nie zawsze sprosta temu zadaniu. Duże znaczenie ma także konstrukcja przegrody, czy warstwa izolacyjna oraz zastosowane materiały budowlane. Utrzymanie odpowiedniej wilgotności i cyrkulacji powietrza umożliwiają produkty o naturalnych zdolnościach do dyfuzji pary wodnej. Takimi rozwiązaniami są tynk wapienny Baumit KlimaWhite oraz gładź wapienna Baumit KlimaGlätte. Powłoka wykonana tymi produktami jest wysoce paroprzepuszczalna, dzięki czemu ściany „oddychają” i tym samym regulują wilgotność powietrza.

babka_z_kawa.jpg

Izolacja?Tak, ale z umiarem

Ostatnie latapokazują, jak bardzo zmieniły się stosowane na placach budowy technologie.Inwestorzy i wykonawcy decydują się na montaż szczelnych okien i drzwi orazmateriałów zapewniających ciepłochronność. Warto jednak pamiętać, że szczelnekonstrukcje budowlane zatrzymują w budynkach nie tylko ciepło, lecz także szkodliwesubstancje. Wymiana powietrza w nowo budowanych obiektach jest dziś 10-krotnie mniejszaniż w budynkach z poprzedniej epoki. Nowoczesne powłoki budynków stawiają zatemdużo wyższe wymagania przy doborze materiałów budowlanych używanych dowykończenia wnętrz. Warto zatem wybierać te, które nie zawierają szkodliwychsubstancji, produkowane są na bazie naturalnych komponentów i pomagająregulować klimat wnętrz. Jest to tym bardziej istotne, gdyż występujące wpowietrzu lotne związki organiczne, aromaty, grzyby, pleśnie oraz bakterie, najczęściejprowadzą do trwałych zaburzeń samopoczucia poprzez podrażnienia śluzówek, bóległowy, trudności z koncentracją i spadek wydolności.

 

Równie ważna jestkontrola wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy. Nadmiernajej wysokość utrudnia oddychanie, a od 80% względnej wilgotności powietrza,rośnie zagrożenie porażeniem grzybami. Co więcej, duża wilgotność powietrzasprzyja rozwojowi kurzu domowego, który może wywoływać astmę. Z kolei zbytsuche powietrze, nie tylko zwiększa obciążenie pyłem, lecz także wysuszaśluzówki i zwiększa ryzyko infekcji, np. zakażenia wirusami grypy w zimie.Idealna wartość względnej wilgotności powietrza powinna utrzymywać się napoziomie od 40 do 60%. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że czteroosobowarodzina oddaje do powietrza w pomieszczeniach do 20 litrów wody dziennie. Jestto efekt gotowania, mycia, suszenia prania, czy parowania wody z roślin. Takżew trakcie prac budowlanych i renowacyjnych w pomieszczeniach może występowaćwilgoć resztkowa, która musi zostać usunięta przez wietrzenie, a może być takżeczęściowo wchłaniana przez ściany, podłogi i elementy wyposażenia i późniejznowu uwalniana. W takiej sytuacji warto, czy wręcz należy, wybieraćrozwiązania, które regulują poziom wilgoci we wnętrzu i tym samym wpływają naklimat w pomieszczeniach.

Czystepowietrze dla dobrego samopoczucia

Powietrze,choć nie jest widoczne, towarzyszy nam przez całe życie. Warto zatem sprawdzić,czy jego jakość nie wpływa na nasze złe samopoczucie, a w efekcie kłopoty zezdrowiem. Na klimat w pomieszczeniach, w których przebywamy, wpływają przedewszystkim parametry fizyczne, biologiczne i chemiczne. Do tych pierwszych zaliczamysilne wahania wilgotności i temperatury powietrza, jak również niedostatecznąilość jonów powietrza oraz zwiększoną zawartość drobnych cząsteczek i pyłów. Toone mogą powodować uszkodzenia dróg oddechowych, pogorszenie pracy płuc orazschorzenia serca i układu krążenia. Wszelkiego rodzaju grzyby i pleśnie,bakterie, wirusy, pasożyty oraz alergeny i glony to czynniki biologiczne.Następstwem ich występowania mogą być alergie, podrażnienia czy infekcje.Alergeny najczęściej znajdują się w domowym kurzu, zarodnikach grzybówpleśniowych, ludzkim naskórku czy sierści zwierząt. Mogą one być przyczynąpodrażnienia błony śluzowej i spojówki, a także kataru oraz astmy alergicznej.Czynniki chemiczne, to przede wszystkim nieprzyjemne zapachy (aromaty),rozpuszczalniki, formaldehydy, które mogą pochodzić z mebli, lakierów dopodłóg, jak również rur odpływowych i kanalizacyjnych. Mogą one negatywniewpływać na koncentrację, czy wręcz wywoływać stres. Równie szkodliwe są lotnezwiązki organiczne (VOC), które mogą być rezultatem naturalnych procesówdegradacji. Skutkami ich występowania są podrażnienia dróg oddechowych,zaburzenia układu nerwowego, uciążliwość zapachowa i zakłócenia samopoczucia.

Produktymineralne w służbie zdrowia

Już na etapie projektowaniawłasnego domu, warto zwrócić uwagę na optymalną budowę ścian oraz wybórnowoczesnych rozwiązań. Dobrze dobrane produkty nie tylko prawidłowo zaizolująprzegrody i zagwarantują brak strat ciepła w zimie, ale dadzą także efektchłodzenia latem.  Co więcej, zauważalniepoprawiają klimat we wnętrzach. Firma Baumit lider w tynkach maszynowych odwielu lat dostarcza produkty, które tworzą systemowe rozwiązania wspierającezdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców przy uwzględnieniu świadomościproekologicznej. Tynki maszynowe Baumit, zarówno gipsowe jak i  cementowo-wapienne, posiadają właściwości regulowaniaklimatu we wnętrzach. Produkty Klima, będące najnowszym rozwiązaniem oferowanymprzez firmę Baumit opracowane zostały z myślą o najbardziej wymagającychinwestorach, pragnących otrzymać produkt zaawansowany technologicznie onajlepszych parametrach, pozwalających oddychać zdrowszym powietrzem we własnychczterech ścianach.

Tynk BaumitKlimaWhite oraz gładź Baumit KlimaGlätte produkowane są na bazie piasku wapiennegooraz wodorotlenku wapnia, jako środka wiążącego. Szczególnie korzystnedziałania wykazuje ten drugi surowiec, który cechują właściwościantybakteryjne. Dzięki przepuszczalności pary wodnej, wapno reguluje także wilgotnośćpowietrza. Z kolei zasadowy odczyn wapnia hamuje rozwój grzybów pleśniowych.Ponadto produkty na bazie wapna nie ładują się elektrostatycznie i nieprzyciągają zanieczyszczających cząsteczek. Stosowanie materiałów wapiennychjest najlepszą barierą dla przedostawania się szkodliwych substancji do domu. Dodatkowatermiczna masa akumulacyjna chroni powierzchnie latem przed przegrzaniem.Wypromieniowywanie ciepła zapewnia przyjemne temperatury w okresachprzejściowych i pomaga obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia. Regulującewilgotność powietrza i klimat wnętrz produkty Baumit Klima gwarantująprzyjemną, komfortową i co ważne, zdrową atmosferę w mieszkaniu przez cały rok.

TynkBaumit – Twój komfort

Tynkwapienny Baumit KlimaWhite został opracowany z myślą o wykończeniu ścian isufitów wewnątrz budynków. Specjalna budowa mikroporów powoduje, że warstwatynku „oddycha” i absorbuje wilgoć, gdy w pomieszczeniu występuje jej nadmiar ioddaje ją z powrotem, kiedy powietrze ulega wysuszeniu. Dzięki temu wewnętrzach utrzymuje się przyjemny i zdrowy dla mieszkańców mikroklimat. Wartopamiętać, że wilgotność w każdym pomieszczeniu powinna być na poziomie ok. 50%.Każde odchylenie od tej normy powodować może dyskomfort domowników.Zastosowanie tynku wapiennego firmy Baumit spowoduje, że kontrolowanie stanuwilgotności powietrza nie będzie konieczne. Co więcej, Baumit KlimaWhitewykazuje właściwości antybakteryjne, dzięki czemu otynkowane nim ściany sąodporne na rozwój grzybów i pleśni. Zastosowanie tego produktu stanowi ochronęprzed szkodliwym działaniem nadmiernej ilości wilgoci, jak równieżmikroorganizmów. Tynk wapienny Baumit KlimaWhite sprawdzi się zarówno wbudynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Można gostosować na ściany oraz sufity budynków, od piwnicy aż po poddasze. Tynkwapienny można nakładać w każdym pomieszczeniu - włącznie z miejscaminarażonymi na długotrwale utrzymującą się wilgoć lub o podwyższonymzawilgoceniu, takimi jak kuchnie czy łazienki.

Gładkiei aktywnie oddychające ściany

Doskonałymuzupełnieniem dla tynku wapiennego jest gładź wapienna Baumit KlimaGlätte,nadająca ścianom gładki efekt wykończenia, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiednichparametrów, umożliwiających ścianie oddychanie. Powłoka wykonana wapiennągładzią nadaje ścianom i sufitom wewnątrz budynków naturalnie biały kolor,przez co rozjaśnia pomieszczenia. Może ona być stosowana na nowe, jak równieżremontowane podłoża wapienne, jak również – po zachowaniu odpowiednio długiejprzerwy technologicznej – na tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz beton. Dodatkowązaletą Baumit KlimaGlätte, z punktu widzenia wykonawcy, jest łatwośćstosowania. Gładź jest plastyczna, bardzo dobrze się układa pod łatą tynkarskąna ścianie lub suficie, łatwo się obrabia przy wyprowadzaniu płaszczyzn inietrudno nadać jej żądaną fakturę. Zaletą gładzi wapiennej jest fakt, żezastosowanie tego produktu pozwoli uniknąć kłopotliwego, ze względu na dużezapylenie pomieszczenia, szlifowania. Produkt posiada Certyfikat Jakości –ochrona środowiska, zdrowie, funkcjonalność.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...