Porady

KLEJE DO PŁYTEK DLA WYMAGAJĄCYCH - TECHNOLOGIA TRASSTEC

Rodzina zapraw klejących FX produkowana jest w oparciu o innowacyjną technologię trasstec. Zaprawy te przeznaczone są dla wymagających klientów. Odbiorców, którzy cenią sobie możliwość dopasowania właściwości kleju możliwie najlepiej do sytuacji jaką napotykają na placu budowy.

balkon.jpg

Współczesne zaprawy klejące muszą spełniać wymaganianormy PN-EN 12004-2008 z jej późniejszymi aktualizacjami. Norma ta precyzyjnie dzielizaprawy klejące na różnorodne grupy. Nakazuje producentom dokładne oznaczaniewłaściwości zaprawy. Wykonawcom ułatwia dobranie takiej zaprawy, która jestnajlepiej dopasowana do obciążeń jakim zaprawa będzie poddawana podczaseksploatacji obiektu budowlanego.

Wykonawcy powinni przede wszystkim zwracać uwagę naprzyczepność zaprawy klejącej do podłoża. Przyjmuje się, że zaprawy oznaczonejako C1 powinny być stosowane podczas klejenia okładzin ściennych, natomiastzaprawy o podwyższonej przyczepności oznaczone jako C2 powinny być stosowane wmiejscach narażonych na obciążenia mechaniczne np. na posadzkach. Z koleizaprawy oznaczone symbolami S1 i S2 charakteryzującymi odporność zaprawy klejącejna odkształcenia poprzeczne powinny być stosowane na podłożach narażonych naodkształcenia lub poddawanych znacznym wahaniom temperatury.

Niezależnie od wymagań normowych producenci starająsię ulepszać receptury zapraw klejących, tak aby ich właściwości pozwalały naskuteczniejsze rozwiązywanie problemów z jakimi wykonawcy stykają się naplacach budów. Firma quick-mix oferuje innowacyjną grupę zapraw klejących FXprodukowanych w oparciu o technologię trasstec.Technologia trasstec polega nadwukrotnym mieleniu w młynach kulowych cementu portlandzkiego z trasem reńskimTubag. W efekcie tego procesu technologicznego wytwarzany jest cement trasowy,który jest surowcem do produkcji zapraw klejących. Zaprawy klejące FXcharakteryzują się między innymi zwiększoną wytrzymałością mechaniczną orazzwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne, zmniejszonym skurczem oraznasiąkliwością. Dodatkowo ograniczają możliwość powstawania przebarwień napowierzchniach licowanych okładzinami z kamienia naturalnego, jak równieżzmniejszają prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów na fugach. W składrodziny zapraw klejących produkowanych w oparciu o technologię trasstec wchodzą następujące produkty:Zaprawa klejąca FX 500 Klinkier, Elastyczna zapraw klejąca FX 600 Flex, Zaprawa Klejąca FX 600 Biała oraz Wysoko elastyczna zaprawa klejąca FX 900Super flex.

 

Okładzinyklinkierowe bez wykwitów.

Na okładzinach wykonanych z płytek klinkierowychbardzo często możemy dostrzec białe wykwity. Powstają one w efekciewypłukiwania z podłoża rozpuszczalnych związków wapnia. Na powierzchniokładziny związki te reagują z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu. W wynikureakcji chemicznej na płytkach klinkierowych tworzą się  białe, trudne do usunięcia wykwity. Abyuniknąć takich przykrych sytuacji do klejenia okładzin z płytek klinkierowych oniskiej nasiąkliwości jak również płytek ręcznie formowanych o wysokiejnasiąkliwości zalecamy stosowanie Elastycznejzaprawy klejącej FX 500 Klinkier. Zaprawa ta chroni okładzinę klinkierowąprzed szpecącymi wykwitami.

Balkonylicowane płytkami z gresu

Elastycznazaprawa klejąca FX 600 Flexprzeznaczona jest do klejenia płytek na podłożach poddawanych obciążeniomtermicznym i mechanicznym, takich jak: balkony, jastrychy ogrzewane, ciągikomunikacyjne oraz klatki schodowe. Wydłużony czas otwarty pozwala naewentualną korektę ułożonych płytek. Duża siła klejenia i zwiększonaprzyczepność sprawiają, że zaprawa FX 600 Flex może być stosowane do układaniapłytek na starych okładzinach ceramicznych metodą „płytka na płytkę”. Klejmodyfikowany polimerami wysokiej jakości zachowuje dużą stabilność również wekstremalnych warunkach cieplnych i wilgotnościowych. Zaprawa jest wodo- imrozoodporne, gwarantują trwałe zamocowanie płytek na balkonach jak również wpomieszczeniach mokrych. Ze względu na zmniejszony spływ może być z powodzeniemużywana na powierzchniach pionowych.

Układanieokładzin z kamienia naturalnego

Do układania okładzin z kamienia naturalnegowrażliwego na przebarwienia np. płytek marmurowych zalecamy stosowanie Elastycznej Zaprawy klejącej FX 600 białej.Zaprawa ta dzięki swoim właściwościom zabezpiecza wrażliwą powierzchniępłytek kamiennych przed niepożądanymi efektami wizualnymi. Dzięki technologii trasstec zaprawa FX 600 białaposiadają zwiększoną przyczepność, wytrzymałość na ściskanie, obniżonąnasiąkliwość i skurcz. zmniejszają ryzyko występowania wykwitów oraz przebarwieńna powierzchni okładziny z kamienia naturalnego. Zaprawa ta ze względu na swójkolor oraz dużą przyczepność idealnie nadaje się do klejenia mozaiki szklanej.

Układaniepłytek na tarasach oraz w nieckach basenowych

Do klejenia płytek w nieckach basenowych jak równieżna tarasach zalecamy stosowanie Wysoko elastycznejzaprawy klejącej FX 900 Super flex. Zaprawa ta charakteryzuje się bardzo dużąelastycznością oraz odpornością na oddziaływanie wody chlorowanej. Dodatkowozaprawa FX 900 posiada Atest Higieniczny PZH umożliwiający na jej stosowanie wzbiornikach na wodę pitną. Podczas prowadzenia prac płytkarskich na tarasachjak i w nieckach basenowych należy zwrócić szczególną uwagę na klejenie płytekna tzw. pełne podparcie, tzn. w taki sposób, aby pod okładziną ceramiczną niepozostawały pustki powietrzne, w których mogłaby się gromadzić woda. Wprzypadku tarasów zalecamy używanie zaprawy FX 900 o konsystencji samorozpływnej, pozwalającej nawyeliminowanie pustek powietrznych pod płytkami. Natomiast do klejenia okładzinw nieckach basenowych zalecamy używanie kleju FX 600 o konsystencji plastycznej.Płytki należy wówczas kleić tzw. metodą kombinowana polegająca narozprowadzaniu zaprawy na podłożu jak również na spodnie powierzchni okładziny.

Oferowany, kompleksowy system zapraw klejących FXpozwala na układanie wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych oraz kamiennychna niemal wszystkich podłożach z jakimi wykonawcy spotykają się na placachbudów. Zaprawy klejące FX wychodzą naprzeciw potrzebom wymagających klientów,gwarantują wieloletnią trwałość przyklejonym okładzinom ceramicznym.

Opracował: Maciej Nocoń ProduktManager quick-mix

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...